umfassende-bauleistungen

Umfassende Bauleistungen

Wir sind auf umfassende Baudienstleistungen spezialisiert: Entwerfen, technische Beratung, Bauüberwachung, Komplexe Ausführungen, Denkmalpflege, Reparaturen und Investitionen.

Thermomodernisierung

Bei der Thermomodernisierung und Wärmedemmung von Gebäuden werden …

Mehr

Renovierung von Denkmälern

Die Renovierung von Denkmälern ist eine Restaurierung der alten …

Mehr

Vollangebot

Lorem ipsum sehen Sie sich unser aktuelles Angebot an …

Mehr
unsere-ausgefuehrten-projekte

Unsere ausgeführten Projekte

Wir laden Sie ein, sich mit den ausgewählten Projekten vertraut zu machen.

Galerie

 

Gliwice ul. Dolnych Wałów 24-26
Gliwice ul. Kościuszki 1C
Gliwice ul. Bankowa 11-13
Pyskowice ul. Paderewskiego 2
Gliwice ul. Sztabu Powstańczego 78
Pyskowice ul. Kochanowskiego 6
Zabrze ul. 3 Maja 134
Gliwice ul.Cicha1-3
marken
  • STO – ISPO
  • ARDEX
  • ATLAS
  • CERESIT
  • BAUMIT
  • CAPAROL
  • ARSANIT
rodo

RODO

Polityka danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że Administratorem Danych Osobowych podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Budowlane KORABUD Adam Kordek, ul. Tadeusza Żeleńskiego – Boya 26, 44-113 Gliwice, NIP: 969-048-70-41, REGON:243207862

Inspektorem w Przedsiębiorstwo Budowlane KORABUD Adam Kordek jest: NIE WYZNACZONO.

Dane osobowe przekazane w przetwarzanie Administratorowi Danych będą przetwarzane w celu: sporządzenia umowy, kontaktowym, zgłoszenia roszczenia/szkody, marketingowym, kontaktowym po zakończeniu umowy, przekazania danych firmom współpracującym z Administratorem jedynie w zakresie umowy (podwykonawcy, zleceniobiorcy) i zakresie wskazanym zapisami umowy, przepisami prawa.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa (Urząd Skarbowy, Sądy, Policja, Prokuratura, Komornicy, Organy Nadzorcze itp.) lub inne podmioty współpracujące z Administratorem. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany na podstawie przepisów prawa lub uzasadniony okres wskazany przez Administratora (przez max okres 15 lat do zakończenia postępowania reklamacyjnego, rękojmi).

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia i realizacji umowy z Firmą. W przypadku nie dostarczenia Firmie niezbędnych informacji lub dokumentów, Firma nie będzie mogła przeprowadzić wnioskowanych czynności lub zawrzeć i zrealizować umów oraz prowadzić obsługi.

Podstawy prawne:

Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 poz. 459)

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z pomniejszymi zmianami

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 395)

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

W przypadku gdy dane osobowe będą zbierane od osoby innej niż dane osoby, której dotyczą (czyli np.: osoby upoważnione, członkowie rodzin, osoby do kontaktu) przez Administratora Danych zgoda powinna być pobrana przy najbliższym kontakcie.

Administrator Danych jak i Podmiot Przetwarzający (Procesor) zobowiązany jest dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą i spełnić wszystkie przesłanki wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, jak i Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych dotyczących racjonalnych zabezpieczeń systemów informatycznych.

Kontakt