Renowacja zabytków jest przywróceniem dawnej formy architektonicznej obiektu, w tym również wartości użytkowej i artystycznej. Budynki zabytkowe narażone są na zabrudzenia w szczególności przez wysokie zawilgocenia, zasolenia jak również biologicznego porażenia. Prace renowacyjne polegają na przeprowadzeniu badań, odtworzeniu oraz zabezpieczeniu zniszczonych, spękanych zabytkowych murów, tynków oraz detali architektonicznych. Dokładne badania pomagają w ocenie stanu technicznego zniszczonych elementów oraz doborze odpowiednich materiałów.

Jesteśmy w stanie szczegółowo odtworzyć detale architektoniczne z zachowanych zdjęć, rycin, dokumentacji czy szczątkowych fragmentów elewacji. Zależy nam na przywróceniu piękna każdej zabytkowej elewacji.

Przykłady